1. TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH :

· Số lượng: 01 người

· Lương căn bản: 15 triệu/tháng + % Doanh Thu

· Yêu cầu công việc:

– Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh cho công ty.

– Phê duyệt và kiểm soát các báo giá, hợp đồng theo qui định của công ty

– Trực tiếp xử lý, giải quyết các phản ánh của khách hàng

– Chịu trách nhiệm về doanh số kinh doanh của công ty.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao

– Công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

· Có xe đưa rước từ Phan Thiết – Resort / Hoặc có chỗ ở lại nếu nhân viên ở xa.

2. NHÂN VIÊN KINH DOANH

· Số lượng: 02 người

· Yêu cầu công việc:

– Tìm kiếm khách hàng.

– Xác nhận booking

– Chăm sóc khách hàng

– Công việc sẽ trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn

· Lương căn bản: 08 triệu/tháng + % doanh thu

· Hỗ trợ chỗ ở và bao ăn uống cho nhân viên ở xa.

· Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

· Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm