5 Nhà Dân

Phòng 1 Giường

Phan Thiet, Mui Ne

2.1/5 Trung bình 4 Đánh giá
Created with Sketch. 40 Created with Sketch. 30 Created with Sketch. 20 Created with Sketch. 100m2

Phòng 5 Giường

Phan Thiet, Mui Ne

4.2/5 Tuyệt vời 1 Đánh giá
Created with Sketch. 60 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 120m2

Phòng 4 Giường

Phan Thiet, Mui Ne

0.5/5 Giá đã giảm 9 Đánh giá
Created with Sketch. 23 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 200m2

Phòng 3 Giường

Phan Thiet, Mui Ne

4.7/5 Tuyệt vời 2 Đánh giá
Created with Sketch. 23 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 110m2

Phòng 2 Giường

Phan Thiet, Mui Ne

4/5 Very Good 1 Đánh giá
Created with Sketch. 20 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 90m2
  • FILTER BY

Created with Sketch.

5 Nhà Dân