Trang đặt phòng Online Sóng Biển Xanh Resort

SBX Resort

Nhận xét

Đăng kí thành viên từ Th12 07, 2019
  • Địa chỉ1224|31, QL 22, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Scan 01 Các giấy phép kinh doanh hoặc hợp đồng đối tác

  • Phone number
  • Xe
  • Scan 01 Các giấy phép kinh doanh hoặc hợp đồng đối tác
  • Email
  • Trang xã hội

Đánh giá

Sleep

4.7/5

Location

4.4/5

Service

4.1/5

Clearness

4.0/5

Rooms

4.4/5
Trang đặt phòng Online Sóng Biển Xanh Resort

Khách hàng

15/05/2021
Trang đặt phòng Online Sóng Biển Xanh Resort

Khách hàng

15/05/2021
Trang đặt phòng Online Sóng Biển Xanh Resort

Khách hàng

15/05/2021
Trang đặt phòng Online Sóng Biển Xanh Resort

Khách hàng

15/05/2021
Trang đặt phòng Online Sóng Biển Xanh Resort

Khách hàng

14/05/2021